ธัญพืชพลังธรรมชาติ ptfoods

ผู้ผลิตและจำหน่าย อาหารเพื่อสุขภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528  

( ก่อตั้งโดยคุณสุวนีย์  เลิศคูพินิจ )

ปัจจุบันเราเป็นผลิต และจำหน่ายอาหารธัญพืชเพื่อสุขภาพ  

โดยเน้นคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีภายในประเทศเป็นหลัก  ที่มั่นใจในความปลอดภัย 

ปราศจากสารเคมี หรือสิ่งปนเปื้อน  เพื่อให้ผู้บริโภคนำมาผลิตเป็น เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

ที่หลากหลายทั้งแบบเมล็ดดิบ และแบบพร้อมรับประทาน ตลอดระยะเวลา 33 ปีที่ผ่านมา ด้วยความปรารถนาให้คนไทย มีสุขภาพดีตลอดไป 

  

ขอบคุณจากใจ

ธัญพืชพลังธรรมชาติ  

พ.ศ. 2561

สินค้าใหม่

กรุณากรอกข้อความ...

กรุณากรอกข้อความ...

 

 

 

 

 

 

 

คุณสั่ง เราส่ง